مرضیه همتی

تصویر وکیل

مرضیه همتی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امام روبروی بیمارستان شفا پ 517واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143817147
    Cart