مریم امیرزاده خیابانی

تصویر وکیل

مریم امیرزاده خیابانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امینی روبروی استانداری کوچه شهید نعمتی جنب فروشگاه شهر و روستا
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144404837
    Cart