مریم صمدی

تصویر وکیل

مریم صمدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نوشین شهر
آدرس: نوشین شهر خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه 8 واحد 802
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09153867187
    Cart