مصطفی عزیزی اورسی

تصویر وکیل

مصطفی عزیزی اورسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان آهن دوست ساختمان مادر طبقه سوم واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144481035
    Cart