مصلح قربانی

تصویر وکیل

مصلح قربانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: پيرانشهر
آدرس: پیرانشهرخیابان شهید بهشتی پاساژ حاجی شفیع طبقه فوقانی مطب دندانپزشکی دکتر حاجی زاده
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143421845
    Cart