معصومه اکبری گنج آباد

تصویر وکیل

معصومه اکبری گنج آباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امام جنب پاساژ ستارخان طبقه بانک تجارت
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143463524
    Cart