معصومه صادق زاده

تصویر وکیل

معصومه صادق زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی خیابان امام ساختمان آراز طبقه اول واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144621139
    Cart