مقصود ولی نژاد

تصویر وکیل

مقصود ولی نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امینی روبروی استانداری کوچه شهید نعمتی پلاک 5 طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141612622
    Cart