منصور خدایاری

تصویر وکیل

منصور خدایاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حافظ 2 نبش کوچه 4 پ 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143464027
    Cart