منصور شهبازی تکان تپه

تصویر وکیل

منصور شهبازی تکان تپه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: تكاب
آدرس: تکاب خ انفلاب روبروی شهرداری بن بست نقدی ساختمان سمت چپ طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144814677
    Cart