منوچهر بازادگان

تصویر وکیل

منوچهر بازادگان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سردشت
آدرس: سردشت چهارراه حلال احمر روبروی بانک مهر
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148343955
    سبد خرید