منیره خلیلی

تصویر وکیل

منیره خلیلی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خ امام مجتمع اداری تجاری بنابی طبقه 2 واحد 215
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144892206
    Cart