مهدی بلوری شاد باد

تصویر وکیل

مهدی بلوری شاد باد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابانخیام جنوبی مجتمع استاد شهریار طبقه 3 واحد 301
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144478548
    Cart