مهدی جدی

تصویر وکیل

مهدی جدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خ طالقانی تقاطع شهدا - ساختمان میلاد نور طبقه 4 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143808834
    Cart