مهدی جوادنیا

تصویر وکیل

مهدی جوادنیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان برق چهارراه مخابرات برج جواهر طبقه 2 واحد 1
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09141897717
    Cart