مهدی شریعتی فرد

تصویر وکیل

مهدی شریعتی فرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امینی کوچه شهید نعمتی (روبروی استانداری ) ساختمان رها طبقه اول واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143456838
    Cart