مهدی شیدایی

تصویر وکیل

مهدی شیدایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امام جنب مسجد یورد شاهی کوچه سلیمانی پلاک 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141419574
    Cart