مهدی علیزاده

تصویر وکیل

مهدی علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: میدان ایالت ابتدای خیابان امام کوی مرزبان ساختمان وکلاء طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141474186
    Cart