مهدی علی نجاتی

تصویر وکیل

مهدی علی نجاتی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: چها راه مرکزی اول خ امام طبقه فوقانی دندان سازی سالم خوی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141614161
    Cart