مهدی غریب جعفری فیروزی

تصویر وکیل

مهدی غریب جعفری فیروزی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خیابان امام طبقه فوقانی پاساژ دلیری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141881490
    Cart