مهدی وکیل نژاد

تصویر وکیل

مهدی وکیل نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خ صلاح الدین ایوبی غربی روبروی قنادی تشریفات ساختمان خالکی طبقه واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141840031
    Cart