مهرداد جعفری قرالری

تصویر وکیل

مهرداد جعفری قرالری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه فلکه میثم ساختمان مولانا 4 طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09389423131
    Cart