مهری طالب زاده

تصویر وکیل

مهری طالب زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی میدان ولیعصر مجتمع الماس شهر طبقه 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141608662
    Cart