مهسا عباسی

تصویر وکیل

مهسا عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امینی ، روبروی جهاد دانشگاهی ، ساختمان شماره 69 ، طبقه 4 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144451749
    Cart