میترا باقری بالکانلو

تصویر وکیل

میترا باقری بالکانلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امام پاساژ برلیان طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143475091
    سبد خرید