میثم عباسعلی زاده

تصویر وکیل

میثم عباسعلی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس:
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149467448
    Cart