میثم ملکی گورچین قلعه

تصویر وکیل

میثم ملکی گورچین قلعه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان استادان روبروی اداره اوقاف ساختمان آراد طبقه 2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148835066
    Cart