میثم ملکی گورچین قلعه

تصویر وکیل

میثم ملکی گورچین قلعه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام پاساژ آذربایجان ، طبقه 3 واحد 17
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148835066
    سبد خرید