میرتیمور سید غلامی

تصویر وکیل

میرتیمور سید غلامی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ ارتش رسیده به دادگاه نظامی ساختمان اطلس طبقه اول واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144921302
    سبد خرید