میرعیسی نعمتی

تصویر وکیل

میرعیسی نعمتی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی نبش کوچه 22 ساختمان دنیز طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141415990
    Cart