میرکاظم طباطبایی

تصویر وکیل

میرکاظم طباطبایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ دستغیب اول خ مدیریت ساختمان 2020 طبقه دو واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144433844
    Cart