میر علی اصغر بنی هاشمی

تصویر وکیل

میر علی اصغر بنی هاشمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلک بازار باش روبروی آموزشگاه اکبری طبقه فوقانی سوپر ایران پلاک 245
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149737950
    Cart