میر یداله شعبان خوی

تصویر وکیل

میر یداله شعبان خوی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار والفجر 2ساختمان رایان طبقه هشتم واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148350575
    Cart