میلاد شیرزادخواجه پاشا

تصویر وکیل

میلاد شیرزادخواجه پاشا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی مجتمع تجاری خیام طبقه5 واحد 20
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144409227
    سبد خرید