مینا ذوالفقاردیدنی

تصویر وکیل

مینا ذوالفقاردیدنی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: شهرک ایثار خیابان جمهوری کوی اول روبروی درمانگاه صفری سمت چپ کوچه
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09145424248
    Cart