نازیلا فرضی اصل

تصویر وکیل

نازیلا فرضی اصل

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ دانش 1 ساختمان الماس غرب طبقه 7 واحد 710
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144142131
    Cart