نازیلا محمدزاده

تصویر وکیل

نازیلا محمدزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان ایالت خیابان کشتگر مجتمع الماس غرب طبقه 7 واحد 708
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148017052
    Cart