ناصر الدین حسینی

تصویر وکیل

ناصر الدین حسینی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه مخابرات اول خ حسنی مجتمع صدرا طبقه 5 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141415322
    Cart