ناصر حیدری یالقوز آغاج

تصویر وکیل

ناصر حیدری یالقوز آغاج

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ سرداران 1 روبروی مسجد لطفعلی خان طبقه فوقانی بانک مسکن طبقه 3 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144465648
    Cart