ناصر طاهرزاده قولنجی

تصویر وکیل

ناصر طاهرزاده قولنجی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان آسمان طبقه دوم واحد 206
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144470140
    Cart