ناصر نعمتی کنعانی

تصویر وکیل

ناصر نعمتی کنعانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ باکری ساختمان یاس یک طبقه 2 واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143457028
    Cart