نجات علی پور

تصویر وکیل

نجات علی پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه چهار راه دانشکده کوچه جنب هتل جهانگردی کوچه 12 ساختمان 21 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141412141
    سبد خرید