ندا جهانگشای

تصویر وکیل

ندا جهانگشای

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: شیخ تپه کوچه 20ساختمان 2طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09146007885
    Cart