نریمان مشکی

تصویر وکیل

نریمان مشکی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ دانش الماس غرب طبقه 2 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143435667
    Cart