نسرین جعفری گلمرز

تصویر وکیل

نسرین جعفری گلمرز

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه اول خ ارتش ساختمان کوثر طبقه اول واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143468412
    سبد خرید