نوذر قنبری قوشچی

تصویر وکیل

نوذر قنبری قوشچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی کوچه اول ساختمان آتی طبقه فوقانی پست بانک شقاقی طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143412259
    Cart