نگار رضائی

تصویر وکیل

نگار رضائی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش مجتمع الماس غرب طبقه اول واحد 103
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09120545673
    Cart