نگار محمودی

تصویر وکیل

نگار محمودی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: غیر فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان سرداران روبروی داروخانه امیر المومنین ساختمان آبا طبقه 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149788771
    Cart