نیما دربا

تصویر وکیل

نیما دربا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ خیام جنوبی نرسیده به فلکه جهاد سابق روبروی کوی 22 طبقه 2 ساختمان بانک قوامین واحد7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09123332818
    Cart