نینا طهمورث قوشچی

تصویر وکیل

نینا طهمورث قوشچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی کوی اول ساختمان آتی طبقه اول پلاک 20
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144414570
    سبد خرید