نیوشا قهرمانی افشار

تصویر وکیل

نیوشا قهرمانی افشار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام ساختمان پاسارگاد طبقه اول واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143407037
    Cart